Naam

Onze JV is verbonden met de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp. We houden vast aan het zuivere Woord van God en onderschrijven de Drie Formulieren van Enigheid.
Onze vereniging heet ‘Daniël’, genoemd naar de schrijver van het bijbelboek Daniël. Daniël was een man die de Heere vreesde. Zoals jullie kunnen lezen in dit bijbelboek, zien we dat Daniël standvastig bleef in het geloof. Mochten wij als jeugdvereniging maar zo zijn als Daniël: godvruchtig en standvastig in het geloof. Uit onszelf zijn we dat niet en zullen we het ook nooit worden. Daar is Gods genade voor nodig.

Doelstelling

Onze vereniging heeft als toevoeging: onderzoekt de schriften. Dit gedeelte van de bijbeltekst komt uit Johannes 5 : 39, waar de Heere Jezus ons deze opdracht geeft. Dit is dan ook de doelstelling van onze jeugdvereniging: de schriften onderzoeken. Want alleen in de Bijbel vinden we de Weg tot behoud: Jezus Christus die tot ons gezegd heeft: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij.
Ons dagelijks gebed mag daarom wel zijn of we Hem mogen vinden. Hem, Die alleen ons het eeuwige Leven kan schenken.

Huidige JV

De jeugdvereniging telt anno 2015 tussen de 30 en de 35 leden. Dit aantal is de laatste tijd wat variabel, omdat er steeds leden hun lidmaatschap opzeggen en er ook steeds weer nieuwe leden bij komen.

Statuten

Omdat wij met de aansluiting van de Hervormde Gemeente van Ouddorp bij de Hersteld Hervormde Kerk per 1 mei 2004 zijn meegegaan, heeft het bestuur van de gelegenheid gebruik gemaakt om de statuten aan de passen. Deze zijn op 6 maart 2010 vastgesteld.
Statuten en huishoudelijk reglement (PDF)

Dagelijks Woord

Agenda

september 2023

za zo ma di wo do vr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30